PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21 W RZESZOWIE
35-329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 24
tel. 17 7483590, 17 7483589

WYCHODZĄC NAPRZECIW POTRZEBOM I ZAINTERESOWANIOM DZIECI, A TAKŻE OCZEKIWANIOM RODZICÓW NASZE PRZEDSZKOLE PROPONUJE SZEROKĄ OFERTĘ ZAJĘĆ DODATKOWYCH.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
Celem zajęć umuzykalniających jest rozwijanie i kształcenie wrażliwości muzycznej oraz zamiłowania do muzyki, umiejętności rytmicznego poruszania się, wdrażanie do słuchania prostych utworów muzycznych. Dzieci uczą się nowych piosenek, krótkich utworów wierszowanych oraz gry na instrumentach muzycznych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycielki dwa razy w tygodniu.

mgr Monika Litwin
wtorek i czwartek
Gr. I – 11.30 - 11.45
Gr. II – 11.45 - 12.00
Gr. III – 12.00 - 12.15
Gr. IV – 12.15 - 12.45
Gr. V – 12.45 - 13.15
Gr. VI – 13.15 - 13.45

JĘZYK ANGIELSKI
Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez nauczycieli SP nr 27 i są zajęciami bezpłatnymi. Nauka języka angielskiego opiera się na zabawie, a co za tym idzie, na bezpośrednim kojarzeniu przedmiotów, zjawisk i czynności ze słowem. W toku prowadzonych zajęć opartych na szeregu pomocy dydaktycznych dziecko przyzwyczaja się do brzmienia języka i uczy się jego rozumienia. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu.

J.angielski:

mgr Ewa Ruszel
wtorek i czwartek

Gr. I – 09.30 - 09.45
Gr. II – 09.45 - 10.00
Gr. III – 10.00 - 10.15
Gr. VI – 10.15 - 10.30

mgr Joanna Rączy
Gr. V - wt.: 10.00 - 10.30
śr.:  10.15 - 10.45
Gr. VI - wt. 10.35 - 11.05
śr.: 10.50 - 11.20

RELIGIA
Zajęcia z religii to czas wspólnej nauki (połączonej z zabawą, piosenką, rysowaniem, słuchaniem opowiadań) dostosowanej do możliwości małych odkrywców i poszukiwaczy wiedzy.
Celem ogólnym zajęć religii jest zaznajomienie się z podstawowymi elementami religii katolickiej i odkrywanie Boga jako Stwórcy świata i życia.

Siostra Iwona
Gr. V - pon. 12.00 - 12.30
pią. 11.30 - 12.00
Gr. VI - pon. 11.30 - 12.00
pią. 11.00 - 11.30