PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21 W RZESZOWIE
35-329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 24
tel. 17 7483590, 17 7483589

Licznik odwiedzin
Licznik odwiedzin

naborprzedszkole

naborsp

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Składanie deklaracji
o kontynuacji wychowania przedszkolnego
przez rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola trwać będzie
od 05 lutego do 11 lutego 2019 r. do godz. 15.00.
Deklaracje będą do odebrania u nauczycielek poszczególnych grup.

Składanie wniosków
o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpocznie się
z dniem 01 marca i trwać będzie do 15 marca 2019 r. do godz. 15.00.

Harmonogram rekrutacji 2019

ZARZĄDZENIE NR VIII/79/2019 Z 14 STYCZNIA 2019 W SPR. TERMINÓW NABORU

 

Copyright © 2007 I.&T.R.