PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21 W RZESZOWIE
35-329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 24
tel. 17 7483590, 17 7483589

Licznik odwiedzin
Licznik odwiedzin

naborprzedszkole

naborsp

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Składanie deklaracji
o kontynuacji wychowania przedszkolnego
przez rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola trwać będzie
od 19 lutego do 27 lutego 2018 r. do godz. 15.00.
Deklaracje będą do odebrania u nauczycielek poszczególnych grup.

Składanie wniosków
o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpocznie się
z dniem 1 marca i trwać będzie do 16 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Harmonogram rekrutacji 2018/2019

Copyright © 2007 I.&T.R.