PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21 W RZESZOWIE
35-329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 24
tel. 17 7483590, 17 7483589

Licznik odwiedzin
Licznik odwiedzin

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Uczymy Dzieci Programować - to ogólnopolski program edukacyjny kierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców. Program, w którym uczymy podstaw programowania przez doświadczanie i zabawę, łącząc jego elementy z zajęciami z różnych edukacji.
Organizatorem programu jest marka EduSense. Hasło ,,programowanie" wciąż dla wielu nauczycieli, edukatorów nie brzmi przyjaźnie, powoduje niepokój a nawet lęk, a wcale nie musi tak być, podstaw programowania możemy efektywnie uczyć dzieci...to naprawdę nie musi być trudne, a korzyści z nauki programowania są ogromne. Nie tylko rozwijamy logiczne algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, oswajamy nowoczesne technologie, ale też pracujemy nad kształtowaniem postaw prospołecznych, umiejętnością pracy zespołowej, trudną sztuką szukania kompromisów. Nie chcemy, żeby dzieci tylko prawidłowo tworzyły kod, chcemy, żeby myślały, doświadczały, poszukiwały, kreatywnie, odważnie patrzyły na świat.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”
W bieżącym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, J. Lipiński-Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Edukacyjne MAC, Telewizja Łódzka, Telewizja Aleksandrowski Kurier, Zespół ludowy „Rokiczanka”.
Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków - 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.
Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------

CODE WEEK 2018 - EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA
Nasza placówka po raz kolejny włączyła się w europejską inicjatywę, której celem jest popularyzacja  i promocja nauki programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasze działania zostały zarejestrowane na stronie Code Week - http://events.codeweek.eu/.

https://codeweek.eu/view/191274/przedszkole-nr-21-w-rzeszowie-poznaje-historie-code-week-z-programem-uczymy-dzieci-programowac
https://codeweek.eu/view/191321/przedszkole-nr-21-w-rzeszowie-szuka-algorytmow-z-programem-uczymy-dzieci-programowac
https://codeweek.eu/view/191328/przedszkole-nr-21-w-rzeszowie-koduje-informacje-dotyczace-ich-miejscowosci-z-programem-uczymy-dzieci-programowac
https://codeweek.eu/view/191335/przedszkole-nr-21-w-rzeszowie-tworzy-mapemakiete-swojej-miejscowosci-z-programem-uczymy-dzieci-programowac
https://codeweek.eu/view/191339/przedszkole-nr-21-w-rzeszowie-wspolnie-programuje-z-programem-uczymy-dzieci-programowac

W dniach 15-19 października 2018 r. przedszkolaki z grupy IV aktywnie włączyły się w akcję z Programem Uczymy Dzieci Programować. Pani Joanna Wilanowska-Rzemień wraz z Panią Wicedyrektor Aliną Regułą z grupą przedszkolaków prowadziła zajęcia przy użyciu maty edukacyjnej oraz ozobotów, w których dzieci w zabawny i atrakcyjny sposób mogły poznawać podstawy programowania. EU Code Week 2018 był formą promocji naszych działań w obszarze programowania i robotyki, ponieważ wspierają one rozwój intelektualny dzieci i pozwalają rozwijać myślenie kreatywne, nadążać za postępem techniki i świadomie korzystać z owoców tego postępu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie
„Aktywność fizyczna i umysłowa drogą do zdrowego stylu życia”.

W ramach projektu pn. „Aktywność fizyczna i umysłowa drogą do zdrowego stylu życia”, zostaną zorganizowane zawody sportowe w 33 rzeszowskich przedszkolach oraz eksperymenty fizyczne przez 3 miesiące po godzinie. Zawody odbywać się będą w ogródku golfowym w Głogowie Małopolskim w godzinach od 10.00 do 13.00 w dni robocze, zawody sportowe odbywać się będą na zasadzie stacji. Działania te skierowane będą do dzieci w wieku od 5 do 6 lat bez względu na płeć oraz jednego z ich rodziców lub opiekunów prawnych. Eksperymenty fizyczne dotyczące zjawisk fizycznych odbywać się będą  wg harmonogramu po 1 godz. zegarowej dla przedszkola (dla dwóch grup dzieci 6 lub 5-latków po 30 minut dla grupy). Głównym celem tego zadania publicznego jest upowszechnianie w rzeszowskich przedszkolach programów służących promocji zdrowego stylu życia wpisującego się w Cel szczegółowy Nr 3 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Upowszechnianie i realizacja w szkole i placówce programów służących promocji zdrowego stylu życia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Zadanie to wpisuje się również w  programy profilaktyczno-zdrowotne realizowane we wszystkich rzeszowskich przedszkolach oraz w działania realizowane w ramach certyfikatów: rejonowych i wojewódzkich „Szkół Promujących Zdrowie”. Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości” zainteresowało się tą tematyką z powodu przerażających wyników badań rehabilitantów prowadzonych w placówkach w roku szkolnym 2014/2015 dotyczących wad postawy u dzieci, jak również rozmów prowadzonych z rodzicami i dziećmi na temat form spędzania czasu wolnego i obserwacji spadku sprawności fizycznej dzieci na zajęciach z gimnastyki w przedszkolach. Wynika z nich jasno, iż 90% dzieci spędza czas przed telewizorem i komputerem, 70% dzieci ma wadę postawy. Poza tym przedszkola nie dysponują miejscem do uprawiana różnych dyscyplin sportu i nie posiadają stosownych pomocy. Stowarzyszenie chce przybliżać dzieciom różne dyscypliny sportu w sposób bliski dzieciom, czyli poprzez zabawę. Kontynuacją tego programu  będzie uaktywnienie rodziców, którzy uprawiają określone dyscypliny sportu, w celu wspólnych ćwiczeń w przedszkolu, jak również zaprezentowania niezbędnych akcesoriów sportowych. Po zakończonym działaniu kolejne przedsięwzięcia będą kontynuowane w ramach aktywnej współpracy z różnymi instytucjami i rodzicami; jako zapraszanie znanych sportowców do przedszkoli w celu podkreślania ważności sportu dla zdrowia, jak również dokonywania wyborów życiowych, nawet na temat zawodu w przyszłości. Założono następujące rezultaty: poznanie przez uczestników pikniku nowych form aktywności sportowych, służących promocji zdrowego stylu życia, zintegrowanie społeczności przedszkolnej, wzrost zainteresowania sportem i zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci. Na zawodach przewidziano stacje z co najmniej sześcioma dyscyplinami sportowymi. Już na wstępie następuje podział wszystkich dzieci na 6 grup w celu zmniejszenia liczebności grup przy poszczególnych dyscyplinach sportu. Dzieci przejdą wszystkie stanowiska poszczególnych dyscyplin sportowych. Po ukończeniu zawodów każde dziecko otrzyma złoty medal. Kolejnym punktem będą wspólne zabawy integrujące środowisko dzieci, nauczycieli i rodziców. Do udziału w zawodach zaproszone również zostaną media, w celu podkreślenia znaczenia upowszechniania działań służących promocji zdrowego stylu życia, jak również szukaniu talentów sportowych dzieci. Zaplanowano również eksperymenty fizyczne w 33 rzeszowskich przedszkolach dla dwóch grup dziecięcych 6 lub 5-latków po pół godziny. Działania te mające na celu usamodzielnienie dzieci w poznawaniu świata poprzez aktywność eksperymentalną (umysłową) przez 3 miesiące. Pomysł na aktywne spędzanie czasu wolnego a zarazem otwarcie umysłu na poszukiwanie rozwiązań w sposób doświadczalny.

----------------------------------------------------------------------------------------------

„Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6”
Czas realizacji 31.XII.2015 r. – 31.XII.2017 r.
Cele projektu:

 • poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej placówki
 • doskonalenie umiejętności związanych z profilem zawodowym nauczycieli
 • kształcenie nawyku ustawicznego uczenia się, podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia warsztatu nauczyciela
 • zdobywanie wiedzy, doświadczenia pedagogicznego poprzez kontakty z nauczycielami z krajów europejskich i możliwość wymiany opinii na temat podstaw programowych kształcenia ogólnego w różnych krajach
 • rozwijanie umiejętności językowych kadry i uczniów w perspektywie codziennego nauczania języka w przedszkolu („5 minut z j. angielskim codziennie) oraz nauczania dwujęzycznego przedmiotów ogólnokształcących w szkole podstawowej
 • nawiązanie współprac z nauczycielami szkół europejskich w celu wymiany doświadczenia
 • przygotowanie kadry do współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w ramach projektu eTwinning Erazmus+ Akcja 2
 • wdrożenie uczniów do nawiązywania kontaktów z młodzieżą szkół europejskich w celu praktycznego doskonalenia umiejętności językowych i TIK poprzez portale społecznościowe, platformę eTwinning, a w przyszłości udział w mobilnościach dostępnych w Erazmus+ Akcja 2
 • osiągnięcie wysokiego poziomu satysfakcji z rozwoju zawodowego i osobistego

Nauczyciele Zespołu Szkolno –Przedszkolnego uczestniczyli w następujących kursach:

 • „English & Culture: Methodology of Culture for Teachers of English” w Trinity College w Dublinie – Irlandia
 • „English for Teachers with Low Level A2-B1” w Trinity College w Dublinie  - Irlandia
 • „Activate your English for Teaching B1-B2” w Leeds - Anglia

----------------------------------------------------------------------------------------------

a

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy” organizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Projekt jest dofinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
„Dzieciństwo bez próchnicy” to największy ogólnopolski program profilaktyki i edukacji stomatologicznej dla małych dzieci. Celem projektu jest poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku przedszkolnym.
W ramach projektu będą promowane zachowania prozdrowotne oraz profilaktyka chorób jamy ustnej u dzieci.
Przedszkole otrzymało atrakcyjne pakiety materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, niezbędne do prowadzenia zajęć z najmłodszymi z zakresu profilaktyki stomatologicznej.
Dzieci będą uczestniczyć w ciekawych zajęciach edukacyjnych, za pośrednictwem przedszkola, otrzymają materiały informacyjne, które w formie zabawy będą zachęcać je do dbania o czystość i zdrowie swoich zębów, m.in. zestaw do higieny jamy ustnej.
Rodzice za pośrednictwem przedszkola otrzymają przystępne i nowoczesne materiały informacyjne, z których dowiedzą się jak powinni dbać o zdrowie zębów swoich dzieci już od najmłodszych lat oraz jak skutecznie kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe
Czytaj więcej o projekcie Dzieciństwo bez próchnicy”. www.zebymalegodziecka.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------

a

DRODZY RODZICE!!

Nasze Przedszkole bierze udział w VIII edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliy i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Zachęcamy do odwiedzania strony http://przyjacielenatury.pl/

----------------------------------------------------------------------------------------------

a

Drodzy Rodzice!!

Nasze Przedszkole bierze udział w programie edukacyjnym „Mamo, tato, wolę wodę!”, który został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jest to jeden z największych programów edukacyjnych skierowanych do przedszkoli w Polsce. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.
Od samego początku partnerami merytorycznymi „Mamo, tato, wolę wodę!” są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka.
Z myślą o rodzicach i ich pociechach powstał serwis internetowy www.wolewode.pl zawierający kompendium wiedzy o zdrowym żywieniu i rozwoju dzieci, z zabawami i grami, zachęcającymi najmłodszych do picia wody.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice!!

Nasze Przedszkole bierze udział w Programie „Dzieciaki Mleczaki”. Program powstał z inicjatywy Polskiej Izby Mleka i jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka. Jest skierowany przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym.

Cel programu
- Wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci w wieku przedszkolnym.
- Edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę.
- Wykreowanie mody na picie mleka wśród najmłodszych.
Zapraszamy do odwiedzania strony  www.dzieciakimleczaki.pl/Copyright © 2007 I.&T.R.