PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21 W RZESZOWIE
35-329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 24
tel. (017) 748-35-90, (017) 748-35-89

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM ARTYSTYCZNYM NASTAWIONYM NA TWÓRCZY ROZWÓJ DZIECKA - Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na Mnie na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój.

,,Powiedz mi, a zapomnę
pokaż, a zapamiętam
pomóż wziąć udział
a zrozumiem..." Konfucjusz

MISJA PRZEDSZKOLA

  • Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu Dziecku solidnego fundamentu dla jego dalszego rozwoju, aby ciekawe świata potrafiło twórczo myśleć i działać, pełne siły i wiary we własne możliwości wkroczyło w świat szkolnych obowiązków.
  • Rozbudzamy wrażliwość Dziecka na wartości estetyczne w otoczeniu, przyrodzie i sztuce oraz rozwijamy różne formy twórczości i ekspresji słownej, plastycznej i muzycznej.
  • Pragniemy udowodnić, że w każdym Dziecku tkwi olbrzymi potencjał twórczy, który właściwie ukierunkowany może stać się podstawą do jego sukcesów.
  • Każde Dziecko ma szansę w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa oraz akceptacji poznać siebie, swoje możliwości oraz nabrać wiary we własne siły.
  • Edukacja opiera się głównie na zabawie, samorealizacji i dowartościowywaniu Dziecka przez stały kontakt ze sztuką i otaczającym go pięknem

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasi wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa.