PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21 W RZESZOWIE
35-329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 24
tel. 17 748-35-90, 17 748-35-89

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21 W RZESZOWIE
35-329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 24
tel. 17 7483590, 17 7483589
dyrektor3@zszp6.rzeszow.pl