PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21 W RZESZOWIE
35-329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 24
tel. 17 748-35-90, 17 748-35-89

KADRA PRZEDSZKOLA

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 6
mgr Dorota Nowak-Maluchnik

WICEDYREKTOR
mgr Alina Reguła
mgr Danuta Cyrulik

Nauczycielki gr. I
mgr Anna Jędrejko
mgr Mariola Pinkowicz

Nauczycielki gr. II
mgr Barbara Fic - Kaczmarz
mgr Lucyna Bałanda

Nauczycielki gr. III
mgr Joanna Wilanowska - Rzemień
mgr Alina Reguła
mgr Agnieszka Wolańska - Rzepka

Nauczycielki gr. IV
mgr Agnieszka Wolańska - Rzepka
mgr Andżelika Rak - Wójcik

Nauczycielki gr. V
mgr Izabela Wacław
mgr Joanna Machowska

Nauczycielki gr. VI
mgr Katarzyna Kumor
mgr Iwona Rusznica

Pomoc nauczyciela:

Mariola Depa - gr. I
Anna Pańczak- gr. II
Magdalena Trojanowska - gr. III
Małgorzata Stachyra - gr. IV
Małorzata Cieplak - gr V
Anita Śmiałowska - gr. VI


KONSULTACJE DLA RODZICÓW

KONSULTACJE ODBYWAJA SIE W PIERWSZYM LUB TRZECIM TYGODNIU MIESIĄCA

GRUPA

DZIEŃ TYG./GODZ.

NAUCZYCIELKI

I

ŚRODA
godz. 17.00 - 17.30

mgr Anna Jedrejko
mgr Mariola Pinkowicz

II

PONIEDZIAŁEK
godz. 16.30 - 17.00

mgr Barbara Fic - Kaczmarz
mgr Lucyna Bałanda

III

PONIEDZIAŁEK
godz. 15.00 - 15.30

mgr Joanna Wilanowska - Rzemień
mgr Alina Reguła

IV

PIĄTEK
godz. 16.00 - 16.30

mgr Agnieszka Wolańska - Rzepka
mgr Andżelika Rak - Wójcik

V
ŚRODA
godz. 16.30 - 17.00
mgr Izabela Wacław
mgr Joanna Machowska

IV

 

WTOREK
godz. 16.00 - 16.30

mgr Katarzyna Kumor
mgr Iwona Rusznica