PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21 W RZESZOWIE
35-329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 24
tel. 17 7483590, 17 7483589

----------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Składanie deklaracji
o kontynuacji wychowania przedszkolnego
przez rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola trwać będzie
od 19 lutego do 27 lutego 2018 r. do godz. 15.00.
Deklaracje będą do odebrania u nauczycielek poszczególnych grup.

Składanie wniosków
o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpocznie się
z dniem 1 marca i trwać będzie do 16 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Harmonogram rekrutacji 2018/2019

Rekrutacja kryteria

----------------------------------------------------------------------------------------------

„Mamo! Tato! Kochasz? Zbadaj się!” to nazwa akcji, w której bierze udział Nasze Przedszkole, Organizatorkami akcji są Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Anna Nowakowska, założycielka Stowarzyszenia Sanitas.
Akcja ma na celu zwiększyć świadomość potrzeb profilaktyki zdrowotnej u wszystkich jej uczestników. Zgodnie z założeniami akcji dzieci wykonają laurki, które przekażą swoim rodzicom w Święto Rodziny. Laurki mają przypominać Mamusiom i Tatusiom o konieczności wykonywania badań profilaktycznych. Chrońmy to, co najcenniejsze. Szczęście dziecka to świadomi rodzice!

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
do Przedszkola Publicznego Nr 21 w Rzeszowie
na rok szkolny 2017-2018

----------------------------------------------------------------------------------------------

naborprzedszkole

naborsp

----------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------

reforma_edukacji

MEN przygotowało dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów materiały informacyjnych
o reformie na specjalnie dedykowanej stronie internetowej

www.reformaedukacji.men.gov.pl.

Rodzice, Rady Szkoły i Rady  Rodziców powinny znaleźć odpowiedzi na najczęściej
pojawiające się pytania i wątpliwości – poprzez strony internetowe MEN:
http://reformaedukacji.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty: link do informacji o reformie edukacji,

facebookMEN

nowa_szkoła

REFORMA EDUKACJI - ARTYKUŁY W INTERNECIE

Język angielski - www.pearson.pl/reformaedukacji/

----------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA RODZICE

Od 1 stycznia 2017 roku
zmiany w opłatnościach za przedszkole

W związku ze zmianami w prawie oświatowym
Rada Miasta Rzeszowa w dniu 20 grudnia 2016r. podjęła uchwałę ( uchwała Nr XXXV/765/2016)
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego dzieci  w wieku do lat 5
oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych
przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, dzieciom do lat 5 zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w czasie od 8.00 do 13.00

Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
(dotyczy rocznika 2010)
w publicznych przedszkolach, ponoszą jedynie opłaty
za korzystanie przez dziecko z wyżywienia,
gdyż dzieci te zostały objęte subwencją oświatową.

W dalszym ciągu Rodzice są zobligowani do odbijania kart, celem ewidencji obecności dziecka w przedszkolu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA
– POZOSTAŁO OSTATNIE 3 TYGODNIE AKCJI!!!!

Serdecznie Dziękujemy rodzicom którzy przygotowali razem z dziećmi laleczkę UNICEF i przynieśli do naszego przedszkola. Przypominamy że Akcja trwa jeszcze trzy tygodnie. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa wraz z dziećmi do włączenia się w jej realizację.

"WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA"

Celem projektu jest ratowanie życia chorym dzieciom w Angoli. Wszyscy uczestnicy projektu mają za zadanie przygotowanie z dowolnie zgromadzonego przez siebie materiału w oparciu o wykrój/szablon przekazany przez nauczycielki grup. Każda z przygotowanych lalek może pochodzić z dowolnie wybranego kraju, musi mieć nadane imię, zainteresowania- posiadać tzw. tożsamość własną. Wszystkie te informacje dotyczące laleczki zostaną spisane w tzw. „Akcie urodzenia” przez nauczycieli grup.
Przygotowane laleczki prosimy dostarczać do nauczycielek grup w terminie do 14.02.2017r. Z dostarczonych przez Państwa laleczek zostanie zorganizowana wystawa podczas, której będzie można zaopiekować się wybraną laleczką przekazując darowiznę min.10zł. i w ten sposób uratować życie dzieciom.
Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego udziału
Personel Przedszkola 21

----------------------------------------------------------------------------------------------

W naszym Przedszkolu zakończyła się ewaluacja zewnętrzna, która jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r.
Ewaluacja zewnętrzna ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy przedszkola i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało 12 wymagań wobec szkół i innych placówek edukacyjnych, dotyczących najróżniejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Każde z tych wymagań dana szkoła lub placówka może spełnić na poziomie od A do E. Wyniki ewaluacji przedstawione są w raporcie dostępnym na platformie internetowej www.npseo.pl.
Wizytatorzy ds. ewaluacji zakończyli pracę na terenie naszego przedszkola,
a jej wyniki zostały ujęte w raporcie
Wymaganie: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci – zostało ocenione na poziomie wysokim (B)
Wymaganie: Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi - zostało ocenione na poziomie bardzo wysokim (A)
Dziękuję Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Rodzicom i Partnerom Przedszkola za pomoc i współpracę w czasie trwania ewaluacji.
Wicedyrektor Alina Reguła
----------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMUJEMY, że od 1 stycznia 2015r. wpłaty za przedszkole należy dokonywać na nowy rachunek:
59 1020 4391 0000 6602 0144 8844
----------------------------------------------------------------------------------------------
DRODZY RODZICE PRZYJACIELE DZIECI !!!
Należymy do "STOWARZYSZENIA „PRZEDSZKOLA PRZYSZŁOŚCI”,
które jest Organizacją Pożytku Publicznego, w związku z tym na rzecz naszej placówki można przekazać 1% podatku.
Prosimy wesprzeć naszą działalność przekazując 1% z ogólnej kwoty podatku (po odliczeniach) na konto Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości”
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 30,
z dopiskiem PP-21

Numer KRS 0000145905
Serdecznie dziękujemy !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Nasze przedszkole uczestniczy w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" w ramach, której realizujemy program czytające przedszkola.
Zapraszamy chętne osoby do czytania dzieciom fragmentów literatury dziecięcej na terenie naszego przedszkola.
Osoby, które chcą poczytać bajki, wiersze i inne utwory dzieciom prosimy zgłaszać się do nauczycieli w grupach.

----------------------------------------------------------------------------------------------

DYŻUR WAKACYJNY - 2017
Informujemy rodziców, że w roku 2017 nasze przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu.
W miesiącu sierpniu przedszkole będzie nieczynne.

----------------------------------------------------------------------------------------------

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

DRODZY RODZICE

Zmiany w odpłatności za przedszkole od 01.09.2013 r.

W przedszkolach prowadzonych przez Gminę miasto Rzeszów zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8.00 - 13.00 - Uchwała Nr LVI/1064/2013 Rady miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 roku.  

W związku z tym należy przyprowadzac dzieci do przedszkola najpózniej do godz. 8.15.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą czytników na karty zbliżeniowe. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola rejestrowane jest poprzez wczytanie karty zbliżeniowej przez rodzica lub osobę upoważnioną.
Przy wejściu karta powinna być wczytana z chwilą, gdy dziecko jest przekazywane przez rodzica pod opiekę pracownikowi przedszkola.
Przy wyjściu karta powinna być wczytana z chwilą, gdy dziecko jest przekazywane przez pracownika przedszkola rodzicowi.
Jeżeli karta nie zostanie wczytana przy wejściu, a dziecko w danym dniu będzie w przedszkolu, czas będzie liczony automatycznie od godziny 6.30.
Jeżeli karta nie zostanie wczytana przy wyjściu, a dziecko w danym dniu będzie w przedszkolu, czas będzie liczony automatycznie do godziny 17.00.
Przyprowadzanie dzieci odbywa się najpóźniej do godz. 8.15.

Realizacja podstawy programowej odbywać się będzie w godz. 8.00-14.00 (godziny bezpłatne)zgodnie z w/w Uchwałą oraz ramowym rozkładem zajęć (znajduje się w holu przedszkola), przy czym:  
- co najmniej 1/5 czasu przeznaczona będzie na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela),
- co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.),
- najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
- pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dobrowolnie zagospodarować (w tej puli czas umieszcza się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Uchwała Nr LVI/1064/2013 Rady miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 roku.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Godziny posiłków
- śniadanie – 8.30
- II śniadanie – 10.00
- obiad (zupa) – 11.30 - gr. I i II, 12.00 - gr. III, IV i V
- obiad (II danie) – 14.15

Dzienna stawka żywieniowa 4,00 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
59 1020 4391 0000 6602 0144 8844

W ksiegowości przedszkola znajduja się karty magnetyczne rejestrujace czas pobytu dziecka w przedszkolu. Rodziców dzieci nowo przyjętych prosimy o odbiór kart.

Cena karty 12 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------